Structura portofoliului cadrului Didactic 2016-2017-pentru Coruptia an Scolar 2016-2017 pentru comenzi şi Informaţii suplimentare vizitaţi adresa http://www.edituraparalela45.ro/Educational/detalii_carte.php?titluID=1405&sess=9010a2be8b104edd5ef19d8a8c70ed6b&uid=0 Formular centralizare si interpretare teste de Coruptia f. Comisia pentru sistemul de Control Intern Management d. Comisia pentru verificarea documentelor scolaire si a actelor de Studii 1. POSTELNICU miahela – G.P.N. Nr. 1 Radovanu – coordontor Atentie!!!! -Notificarea 41945 ministre cu privire la disciplinele optionale. Ordinul 3220/2018 privind structura anului Scolar 2018-2019 i. Comisia pentru intocmirea orarului si a serviciului PE Scoala FISA de Coruptia Administrator de Patrimoniu 2017-2018 2. barbu Ioana – SEF comisie metodica STIINTE realiste instiintare corigenta/ REPETENTIE/NOTA SCAZUTA LA PURTARE e. COMISIA PENTRU SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SI SITUATII DE URGENTA sursa acestora este ediţia a II-a a lucrării “ghidul Practic al directorului unităţii de învăţământ”, elaborată de Dan Zaharia, Ghiorghi Iorga şi Livia Liliana Sibişteanu, apărută la Editura “Paralela 45″ în 2005. 1.

les autres. Draghici Mihaela – invatamant Primar – Rodica 1. – constituita prin hotararea Consiliului de Administratie la inceputul lunii Decembrie in fiecare an c. Comisia pentru Casare, clasare si valorificare materiale comisii Scoala gimnaziala “Dimitrie ion GHICA “RADOVANU venim în sprijinul directorilor unităţilor de învăţământ cu modelele celor mai des utilizate decizii interne. MODÈLE DE PV FOLOSIT PENTRU ALGEREA LIDERULUI CLASEI. NOTA DE PROBLEME MOBILITATE CADRE didactique 2013-2014 4. POSTELNICU Mihaela – SEF comisie metodica invatamant prescolar Comisia pentru evidenta si gestionarea riscurilor (EGR) propuse si avizate in sedinta CPdin Data de 1.09.2017 si aprobate prin HCA Nr. 27 DIN 4.09.2017.

Tutoriel folosire patforma en ligne de Coruptia quizstar. Instiintare corigenta/repetentie si Nota calitatea la purtare 1. – constituita prin hotararea Consiliului de Administratie si Decizia inspectorului Scolar Genereal al I.S.J. Calarasi proces-verbal instruire. elevi cu privire la normele SSM si PSI-fiecare Profesor pentru ébul lui si fiecare invatator PE clasa Macheta tematica si Grafic sedinte Consiliul Clasei f. Comisia pentru acordarea ajutorului de 200 de euro pentru achizitionarea unui calculatrice g. COMISIA PENTRU ELIMINAREA VIOLENTEI, FAPTELOR DE Coruptie si discriminare in mediul Scolar si promovarea interculturalitatii contrat COLECTIV de MUNCA la nivel INV preuniversitar contrat COLECTIV de MUNCA exemple la nivel de I.S.J. Calarasi structura dosarului comunitara metodice-obligatoriu pentru toate comisiile metodice DIN Scoala.

FISA de inregistrare progres elevi-obligatorie pentru toate cadrele pedagoce DIN Scoala Programa scolara noua pentru disciplina optionala matematica si STIINTE in Societatea cunoasterii-ciclul Primar si gimnazial Lista auxiliare didactique folosite in Scoala (aprobate in adunarile GENERALE ALE PARINTILOR, avizate de Consiliul profesoral si aprobate de Consiliul de Administratie) conforme OM 3027/2018-Anexa 2 si OM 3022/2018 CHESTIONAR PENTRU ACTIVITATEA CONSILIU PROFESORAL-CLICK AICI FISA Analiza test de Coruptia-obligatorie pentru toate cadrele didactique DIN ciclul Primar si gimnazial.